เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ฉบับประชาชนอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่2อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2พ.ศ.2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัย2อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่1อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1พ.ศ.2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่1 พ.ศ.2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสมัยสามัญอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITAS)อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนปฐมวัย และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ภาคเรียนที่ 1/2562อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 5 ม. 2อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
นายอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ทหาร ตำรวจ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมออบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 5 ม. 2 ตำบลห้วยโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/39 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.75MB