เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
จดหมายข่าว เดือน พฤษภาคม 2561อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
จดหมายข่าว เดือน มกราคม 2561อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว ชนิดนำ้มันเชื้อเพลิงเครื่อง จำนวน 1 เครื่องอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโป่ง ปี ๖๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการเจาะบ่อบาดาล ที่นางสมจิตร ศรีวังคำ หมู่ที่ 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 60 เมตรอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดเจาะบ่อบาดาลที่นายพีระพัฒน์ แก้วยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 60 เมตร หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จำนวน 3 สายอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
บริการข้อมูลข่าวสาร > Q&A คำถามที่พบบ่อย อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแก้ไขท่อน้ำทิ้ง (ห้องน้ำ) อุดตัน จำนวน 2 จุดอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วันที่ 10 กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ร่วมกับอนามัยท่าโรง สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมโครงการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ชนิดเข็น จำนวน 1 เครื่องอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
กิจกรรมสวดมนต์เย็น ณ วัดประชาบำรุง หมู่ที่ ๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมไฟฟ้า ม. 2,3,4อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/46 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB