เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปรจำปี 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต.บึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
อบต.โคกปรง ร่วมงานถวายพระพร​และลงนามถวายพระพร​ รัชการที่​ 10​ ณ​ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรีอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
คุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง"ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดทุ่งธงไชย – โจะโหวะ หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแห่งใหม่ บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเศรษฐี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,10 และ 13 ต.แคมป์สน จำนวน 3 สายทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,10และ 13 ตำบลแคมป์สน จำนวน 3 สายทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองไพรงาม หมู่ที่ 4 บ้านเขาสัก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยกลางบ้านนายตา หมู่ที่ 11 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
โครงการออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
สระกรวดเกมส์ ประจำปี 2562อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการประเพณีบุญเข้าพรรษาอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลโคกปรงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 161-180 | 9/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB