เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูดอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วันนี้(25 เม.ย.62) อบต.ซับน้อย นำโดยท่านสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ซับน้อย ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวอบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายใน ม.6 และม.7 ต.ห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
กิจกรรม "ร่วมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
(22 เม.ย.62) ร่วมกิจกรรมรดน้ำ ดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ท่านนายอำเภอวิเชียรบุรี นำโดยท่านสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ซับน้อย ณ บริเวณบ้านพักท่านนายอำเภออบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จุดน้ำท่วมบ้านนายสมเกียรติ ภิญโญยง - บ้านนายสง่า วิญญารักษ์ ม.18 บ้านเขามองอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลี่ยงหมู่บ้าน จุดที่ 1 หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมออบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าน้ำหนองไซ จุดที่ 1 หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน - หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียวอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาสยโนนเมือง - ฝายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 10อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝายปากหมู - เขาฝาง หมู่ที่ 18 บ้านเขามองอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม Big cleaning Day ประจำปี 2562อบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2562อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 161-180 | 9/43 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.75MB