เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562

แชร์

     โครงการจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย ในระหว่างวันที่ 11 - 17  เมษายน 2562

ณ.บริเวณด้านหน้าที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น  ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

เพิื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ อป.พร./อาสาสมัครประจำจุด

บริการต่างๆ คอยแนะนำให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดินทาง..... 

          ขอขอบคุณผู้ให้การสนับนุนอาหารและเครื่องดื่ม ณ.จุดบริการประชาชน

   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB