เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562415 ก.ค. 62
ซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยจากอััคคีภัยและให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น2421 มิ.ย. 62
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 405 มิ.ย. 62
ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 25625217 เม.ย. 62
โครงการจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 25626111 เม.ย. 62
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นอำเภอศรีเทพ ประจำปี 25628822 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์6415 ก.พ. 62
ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 25627012 ก.พ. 62
ประกาศเลือกต้ังและการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.25624931 ม.ค. 62
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25625311 ม.ค. 62
7 วันอันตราย รณรงค์ลดอุบัติเหตุ - เมาไม่ขับช่วงเทศกาลปีใหม่ 25626628 ธ.ค. 61
ส่งแผนรับบริจาคโลหิต ประจำปี 25624828 ธ.ค. 61
การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน6620 ธ.ค. 61
มอบบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ5821 ก.ย. 61
มอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม(ตรานกยูง พระราชทาน)5421 ก.ย. 61
อบรม "โครงการปกป้องสถาบัน สร้างสรรค์ สามัคคี จงรักภักดีต่อแผ่นดิน"5930 ส.ค. 61
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 "จิตอาสา" 7026 ก.ค. 61
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑5626 ก.ค. 61
แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน4212 มิ.ย. 61
นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ได้มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอัคคีภัย498 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB