เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 40 และ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารตำบล พ.ศ. 5237 เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2538




0.01s. 0.50MB