นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 19,283 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 22 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
1 เม.ย. 64จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑๔๐.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง หมู่ ๑๗ บ้านบัวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑๔๐.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง หมู่ ๑๗ บ้านบัวพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะขบ หมู่ที่2 บ้านโคกตะขบ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดคันกว้าง 30.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หนา 0.20 เมตร บริเวณคลองเขาด่าน หมู่ที่9 บ้านปูนสวรรค์ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปา จำนวน 5 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดคันกว้าง 30.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หนา 0.20 เมตร บริเวณคลองเขาด่าน หมู่ที่9 บ้านปูนสวรรค์ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑๔๐.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง หมู่ ๒๐ บ้านกองทุนที่ดินพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑๔๐.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง หมู่ ๒๐ บ้านกองทุนที่ดินพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช่้ในศูนย์บริการคนพิการขององค์การบริหารส่่วนตำบลนาสนุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองบง เฉพาะจุดที่ถนนชำรุดโดยมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,080.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่12 บ้านเนินละคร ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา