นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 19,189 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

  0817071120

 • นางสาวคำพันธ์ คำศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

  0843820935

 • นายจิรัฏฐ์ สมบูรณ์เพ็ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

 • นายภูเบศ คุ้มสิงสัน

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

  0800264376

เปลี่ยนภาษา