เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.14ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.12 สายซอยสามสีทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตฯ ม. 12 สายตลาดห้วยไผ่ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.7ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.3 เชื่อม 7ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล (บริเวณหนองดู่) หมู่ที่ 9 บ้านพรวน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการฝึกอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2563อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คันทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน จัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก(ดีเชล)พร้อมกระเช้าไฟฟ้าอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล)พร้อมกระเช้าไฟฟ้าอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลา รถบรรทุก (ดีเซล)ฯทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล)ฯทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เขอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/53 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.75MB