เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.นาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ(ภดส 1)อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง รับสมัครอาสาบริบาล ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2563 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่อบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่อบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตกอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ อาสาสมัครบริบาลตำบลซับเปิบอบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ และเพื่อการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย ตำบลวังพิกุล (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
อบต.นาสนุ่น รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตราอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/71 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB