เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง PRINTER (สำนักปลัด)อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง PRINTER (กองช่าง)อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวดอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวังอบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER จำนวน ๓ รายการอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารสส่วนตำบลซับเปิบอบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ศิลาอบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส1อบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.14ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.12 สายซอยสามสีทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 81-100 | 5/53 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB