นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 236 คน

เยี่ยมชม 19,206 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ม.ค. 64พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานศึกษาในเขตตำบลนาสนุ่น แชร์  
21 ก.ย. 63พิธีมอบบ้านกาชาด ทำบุญ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น  แชร์  
9 ก.ย. 63กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แชร์  
27 ส.ค. 63โครงการเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าภูมปัญญาผู้สูงวัย แชร์  
3 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (การทำน้ำยาล้างจานกับแชมพูสมุนไพร) แชร์  
24 ก.ค. 63ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางสำนวน ท้าวศิริ แชร์  
21 ก.ค. 63ภารกิจอบรมจิตอาสา การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น แชร์  
21 ก.ค. 63โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 แชร์  
17 ก.ค. 63โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น แชร์  
13 ก.ค. 63ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลนาสนุ่น แชร์  
13 ก.ค. 63ผ้าไหมไทย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเนินละคร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
2 ก.ค. 63ต้อนรับพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น แชร์  
21 พ.ค. 63ท่านใด..มีความประสงค์จะนำสิ่งของมาร่วมเพื่อแบ่งปันความสุข ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ให้นำมามอบใส่ตู้ได้ที่กองสวัสดิการสังคมฯ อบต.นาสนุ่น ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ แชร์  
21 พ.ค. 63ฝ่ายปกครองอำเภอ ฝ่ายปกครองต.นาสนุ่น หน่วยงานปภ.อบต.นาสนุ่น พร้อมรพ.สต.นาสนุ่น บูรณาการรว่ม มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิท ตลาตชุมชน ม.1 ตำบลนาสนุ่น แชร์  
14 พ.ค. 63"เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีรยุทธ ทองสุก ผู้จัดการสำนักงานประปาเพชรบูรณ์ และ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์ส แชร์  
7 พ.ค. 63 รับมอบของช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยจากพายุฝนถล่มในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น แชร์  
7 พ.ค. 63แจ้งประชาสัมพันธ์ ส.อบต.นาสนุ่น ทุกหมู่บ้าน ได้รับแจ้งจากท่าน สส.เอี่ยม ทองใจสด จะนำสิ่งของมามอบให้ครัวเรือนที่ประสบวาตภัย พายุพัดบ้านพังเสียหาย เมื่อวันศุกรที่ 24 เมษายน 63 ขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านแจ้งประส่านครัวเรือน ดังกล่าว เข้ารับมอบถุงยังช แชร์  
1 พ.ค. 63การสร้างการรับรู้และภุมิคุ้มกันยาเสพติด แชร์  
29 เม.ย. 63มอบกายอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ และมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ แชร์  
13 เม.ย. 63กิจกรรม cleaning day. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อ covid 19 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 53 รายการ
เปลี่ยนภาษา