นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 19,281 คน

ข่าวกิจกรรม

ภารกิจอบรมจิตอาสา การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น

21 กรกฎาคม 2563 74 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2563

  ภารกิจอบรมจิตอาสา การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ร่วมกับ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี

     ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น


ประมวลภาพกิจกรรม 50 ภาพ

เปลี่ยนภาษา