นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 19,292 คน

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางสำนวน ท้าวศิริ

24 กรกฎาคม 2563 108 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563

  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางสำนวน ท้าวศิริ ชาวบ้านเนินถาวร ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีฐานะที่ยากจนและยังต้องดูแลแม่พิการทางสายตาและนายเพชร มีสมบัติ(ลูกชาย)เดิมประกอบอาชีพทำงานก่อสร้างและเป็นเสาหลักของครอบครัว ได้ประสบอุบัติเหตุตกนั่งร้านกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือดังนี้

1.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือเบืื้องต้น จำนวน 10,000 บาท

2.นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท

3.นางวิภา ธูสรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ช่วยรายการสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

4.นายพิชิฎฎ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

5.นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับนายอำเภอศรีเทพ พร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น และหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ พร้อมให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

เปลี่ยนภาษา