นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 19,306 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 กันยายน 2563 77 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 

    นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผู้นำกลุ่มองค์กรศอำเภอศรีเทพ พร้อมกับนายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น พนักงานข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดป่าสระแก้ว หมู่ 5 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เปลี่ยนภาษา