นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 19,170 คน

ข่าวกิจกรรม

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานศึกษาในเขตตำบลนาสนุ่น

25 มกราคม 2564 30 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

เมื่อวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2564

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

ได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานศึกษาในเขตตำบลนาสนุ่น

   "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

เปลี่ยนภาษา