เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม cleaning day. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อ covid 19

แชร์

วันที่ 10 เมษายน 2563

 องค์การบริการส่วนตำบลนาสนุ่น โดยนายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น,นางสาวคำพันธ์ คำศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าทีพนักงาน ร่วมทำกิจกรรม Cleaning day เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ขอขอบคุณ ท่าน สส.มงคลกิต สุชสินธารานนท์ (สส.เต้ พระราม 7),คุณธนภร ศรีบุญมากและคุณนวพร ศรีรัตนอังกูร ที่สนับสนุนน้ำยาและเครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ

   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB