เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบกายอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ และมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

แชร์

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 

 นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น พร้อมกับนางสาวนวพร นงภา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

และนายสมพงษ์ ศรีประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน ได้มอบกายอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ และมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB