เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

แชร์

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงห์สัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น พร้อมนางสาวคำพันธ์ คำศรี และนายจิรัฐฎ์ สมบูรณ์เพ็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น กล่าวต้อนรับพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. นายทะนงศักดิ์ ปักโคทานัง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. นายสุรชัย คำยวง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัด

๓. นายไพรฑูรย์ อ่อนสิงห์ ดำรงตำแหน่งฝ่ายสังคมสงเคระห์ กองสวัสดิการสังคม


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB