เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

แชร์

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประาจำปี 2563

 การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ราชการ ตำบลนาสนุ่น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB