เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีมอบบ้านกาชาด ทำบุญ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น

แชร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกเหล่ากาชาด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจระดับอำเภอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น พนักงานข้าราชการ,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมมอบบ้านกาชาด ณ หมู่ 6 และทำบุญมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส ณ วัดป่าสระแก้ว หมู่ที่ 5

ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB