เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม(ตรานกยูง พระราชทาน)

แชร์

วันที่ 21 กันยายน 2561
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย พร้อมกับหน่วยงานราชการ อำเภอ,สาธารณสุข,กำนัน/ผุ้ใหญ่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ได้มอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม(ตรานกยูง พระราชทาน)ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านเนินละคร หมู่ 12 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB