เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยจากอััคคีภัยและให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น

แชร์

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำการซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยจากอัคคีภัยและให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนนานุ่น   ณ.โรงเรียนบ้านนาสนุ่น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB