เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก

แชร์

      ่แ่จ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็กในช่วงวัน 3-4 (แผ่นซีดีนิทานหรือไฟล์เสียนิทาน www.thaipbsio.com)ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งทราบ ทั้งนี้ สามารถประสานขอรับสื่อดังกล่าวได้ที่ คุณนิรมล เจียสารัมย์

โทรศัพท์ 02-790-2529 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB