นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 19,230 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64ปรากาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แชร์  
5 เม.ย. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น เรื่อง "งดการจัดกิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 แชร์  
2 เม.ย. 64แจ้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน แชร์  
2 เม.ย. 64ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น e-Qlands แชร์  
2 เม.ย. 64การจัดรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แชร์  
2 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนำ้มัน ปี ๒๕๖๔ แชร์  
2 เม.ย. 64สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
1 เม.ย. 64 การรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
4 มี.ค. 64ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร แชร์  
3 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่ผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) แชร์  
3 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของ UNDP แชร์  
3 มี.ค. 64ขอประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
10 ก.พ. 64รับสมัครตัวแทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แชร์  
9 ก.พ. 64หยุด! เผาป่า ไร่นา ไร่อ้อย พบเห็นเพลิงไหม้ ไฟป่า โปรดแจ้ง 056-920640 แชร์  
5 ก.พ. 64การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
4 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ แชร์  
1 ก.พ. 64ประกาศฯ การกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ (การห้ามเผาในที่โล่งในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ) แชร์  
25 ม.ค. 64ประชุมทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ การวิจัยชุมชน แชร์  
19 ม.ค. 64การจัดรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนมกราคม ๒๕๖๔ แชร์  
19 ม.ค. 64ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกาวสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/7 | แสดง 20 จาก 129 รายการ
เปลี่ยนภาษา