นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 19,194 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครตัวแทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

10 กุมภาพันธ์ 2564 23 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

เพื่อทำหน้าที่ผู้รับตั้งที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตโดยทำหน้าที่รับฝากและนำจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ และส่งของส่งทางไปรษณีย์รวมทั้งให้บริการคการเงินแก่ประชาชนในท้องที่ หมู๑-๒๑ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.183.65 KB   แสดงภาพ
.173.08 KB   แสดงภาพ
.146.70 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา