นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 207 คน

เยี่ยมชม 19,287 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

3 มีนาคม 2564 64 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบบคุมโรค ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เปลี่ยนภาษา