นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 19,286 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๔

2 เมษายน 2564 7 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

ประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ซึ่งตรงกับวันที ๑๘ มีนาคม ของทุกปี จึงขอเผยแพร่สาร บันทึกเทป และไฟลล์เสียงการอ่านสารวันท้องถิ่นไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่อในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564.PDF2.22 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา