นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 19,172 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น e-Qlands

2 เมษายน 2564 9 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น e-Qlands ด้วยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-Qlands) สามารถดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์มือถือ (smart phone) ได้จากแพลตฟอร์ม play store และ App Store ค้นหาคำว่า "e-Qlands"

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
1679.jpg157.77 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา