เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (การทำน้ำยาล้างจานกับแชมพูสมุนไพร)13 ส.ค. 63
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางสำนวน ท้าวศิริ3124 ก.ค. 63
ภารกิจอบรมจิตอาสา การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น 723 ก.ค. 63
ภารกิจอบรมจิตอาสา การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น1021 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563721 ก.ค. 63
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น917 ก.ค. 63
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น617 ก.ค. 63
มอบบ้านให้กับผู้พิการ จำนวน 8 หลัง 715 ก.ค. 63
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลนาสนุ่น1513 ก.ค. 63
กิจกรรมดีๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น​ เราทำกันเป็นประจำทุกเดือน1313 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด- ๑๙1010 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาประจำปี 2563278 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ123 ก.ค. 63
ต้อนรับพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น432 ก.ค. 63
ลงพื้นที่เยิี่ยมบ้านคนพิการและผู้ยากไร้1724 มิ.ย. 63
แจ้งพื้นที่การฝึก ของโรงเรียนสงเครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ รุ่นที่ ๕๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พื้นที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์3123 มิ.ย. 63
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ จัดโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น1523 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนง1618 มิ.ย. 63
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1218 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การประเมินองค์กรโดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอก1017 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB