เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รับสมัครตัวแทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด1310 ก.พ. 64
หยุด! เผาป่า ไร่นา ไร่อ้อย พบเห็นเพลิงไหม้ ไฟป่า โปรดแจ้ง 056-920640109 ก.พ. 64
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔185 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ144 ก.พ. 64
ประกาศฯ การกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ (การห้ามเผาในที่โล่งในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ)161 ก.พ. 64
ประชุมทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ การวิจัยชุมชน1825 ม.ค. 64
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานศึกษาในเขตตำบลนาสนุ่น2125 ม.ค. 64
การจัดรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนมกราคม ๒๕๖๔1719 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกาวสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ2019 ม.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน2119 ม.ค. 64
รณรงค์ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ในเขตพื้นที่ตำบลนาสนุ่น2215 ม.ค. 64
ประกาศฯ ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔6214 ม.ค. 64
ขอความร่วมมือจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพในบริเวณ "ที่พักอาศัย"208 ม.ค. 64
เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล288 ม.ค. 64
ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ปัองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019235 ม.ค. 64
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจุดบริการประชาชน อาคาร สถานที่ อบต.นาสนุ่น3128 ธ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณทางเข้า,อาคาร, สถานที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น2228 ธ.ค. 63
แจ้งยกเลิกกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 และกิจกรรมงานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)8823 ธ.ค. 63
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นออนไลน์4226 พ.ย. 63
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง4424 พ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB