เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.นาสนุ่น47 ส.ค. 63
โครงการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 47 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน47 ส.ค. 63
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตก36 ส.ค. 63
อบต.นาสนุ่น รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา65 ส.ค. 63
โครงการตรวจคัดกรองหาสารเคมีในเลือดเกษตรกร55 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (การทำน้ำยาล้างจานกับแชมพูสมุนไพร)53 ส.ค. 63
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางสำนวน ท้าวศิริ3524 ก.ค. 63
ภารกิจอบรมจิตอาสา การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น 1123 ก.ค. 63
ภารกิจอบรมจิตอาสา การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น1321 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 25631221 ก.ค. 63
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น1217 ก.ค. 63
มอบบ้านให้กับผู้พิการ จำนวน 8 หลัง 1015 ก.ค. 63
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลนาสนุ่น2013 ก.ค. 63
กิจกรรมดีๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น​ เราทำกันเป็นประจำทุกเดือน1613 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด- ๑๙1310 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาประจำปี 2563298 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ143 ก.ค. 63
ต้อนรับพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น522 ก.ค. 63
ลงพื้นที่เยิี่ยมบ้านคนพิการและผู้ยากไร้1824 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB