เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินิ ประจำปีพุทธศักราช 2563328 พ.ค. 63
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 63327 พ.ค. 63
แนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันโควิด-19427 พ.ค. 63
ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตของ อปท. กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19427 พ.ค. 63
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 32563427 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อปลากะพงของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดสงขลา626 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อผลไม้ (มังคุค)821 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อลิ้นจี่จังหวัดเชียงราย421 พ.ค. 63
ท่านใด..มีความประสงค์จะนำสิ่งของมาร่วมเพื่อแบ่งปันความสุข ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ให้นำมามอบใส่ตู้ได้ที่กองสวัสดิการสังคมฯ อบต.นาสนุ่น ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ1021 พ.ค. 63
ฝ่ายปกครองอำเภอ ฝ่ายปกครองต.นาสนุ่น หน่วยงานปภ.อบต.นาสนุ่น พร้อมรพ.สต.นาสนุ่น บูรณาการรว่ม มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิท ตลาตชุมชน ม.1 ตำบลนาสนุ่น821 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น จเบิกเงินค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ปีงบประมาณ 2563720 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัคบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019915 พ.ค. 63
มอบรถสามล้อโยกให้กับคนพิการ1214 พ.ค. 63
"เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีรยุทธ ทองสุก ผู้จัดการสำนักงานประปาเพชรบูรณ์ และ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์ส1714 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่บุคลากร ครู นักเรียนและประชาชนร่วมบริจาคโลหิต โดยหน่วยงานกิ่งกาชาดและโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ออกรับบริจาคโลหิต ในวันอังคาร ที่ 12 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น811 พ.ค. 63
รับมอบของช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยจากพายุฝนถล่มในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น297 พ.ค. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์ ส.อบต.นาสนุ่น ทุกหมู่บ้าน ได้รับแจ้งจากท่าน สส.เอี่ยม ทองใจสด จะนำสิ่งของมามอบให้ครัวเรือนที่ประสบวาตภัย พายุพัดบ้านพังเสียหาย เมื่อวันศุกรที่ 24 เมษายน 63 ขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านแจ้งประส่านครัวเรือน ดังกล่าว เข้ารับมอบถุงยังช177 พ.ค. 63
การสร้างการรับรู้และภุมิคุ้มกันยาเสพติด131 พ.ค. 63
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1)151 พ.ค. 63
มอบกายอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ และมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้1729 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB