นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 19,187 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ก.ค. 63คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น แชร์  
18 มิ.ย. 63ประกาศเจตจำนง แชร์  
18 มิ.ย. 63คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
17 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การประเมินองค์กรโดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอก แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา