เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายบุญลือ พุทธศรี

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

  0862083612

 • นางสมพาน เวียงยศ

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

  0639752555

 • นายเหนย กออินทร์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นสมาชิกสภา

 • นายกรรณ คล้ายใจตรง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายวิชัย คำวิโส

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสนั่น งามดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0861861596

 • นางจิราภา แก่นสงสัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายมวน เครือบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายวิจิตร สนุ่นดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายแจง ต่ายตระเวณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายวันชัย วันแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นางชมพู ลอดทอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 18

 • นายสมบูรณ์ อาสาภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 18

 • นายมนัส หาจันดา

  ส.อบต. หมู่ที่ 19

0.02s. 0.50MB