เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

  0817071120

 • นางสาวคำพันธ์ คำศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

  0843820935

 • นายจิรัฏฐ์ สมบูรณ์เพ็ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

 • นายภูเบศ คุ้มสิงสัน

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

  0800264376







0.02s. 0.50MB