เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาสนุ่น-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13130
ราคากลางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสนุ่น-บ้านหนองบัว230
ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25621112

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB