นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 19,329 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ธ.ค. 63ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินถาวร หมู่ที่8 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
12 พ.ย. 63ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
8 เม.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองบัว-บ้านนาน้ำโครม หมู่ที่ 18,5 แชร์  
19 พ.ย. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดสรร หมู่ที่ 10 บ้านสมโภชน์กรุง 200 ปี  แชร์  
4 พ.ย. 62แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 ก.พ. 62ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)  แชร์  
21 ม.ค. 62ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน แชร์  
17 ม.ค. 62ประกาศ ขายรถยนต์ราชการ ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด  แชร์  
14 ม.ค. 62แจ้ง ผู้ชนะการขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด แชร์  
7 ธ.ค. 61ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ แชร์  
7 ธ.ค. 61ประกาศ เรื่องขายรถยนต์ที่หมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 2 คัน แชร์  
30 พ.ย. 61ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้าหนองบัว แชร์  
30 พ.ย. 61ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านนาสนุ่น หมู่ที่ 1  แชร์  
20 ส.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาลเสี้ยน แชร์  
20 ส.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ำโครม ม.5 ต.นาสนุ่น แชร์  
17 ก.ค. 61ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ำโครม ม.5 แชร์  
17 ก.ค. 61ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านหนองตาลเสี้ยน ม.3 แชร์  
11 มิ.ย. 61ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการขุดลอกสระน้ำห้วยตะค้อ ม.8 บ้านเนินถาวร แชร์  
11 มิ.ย. 61ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.11 บ้านหนองบัว(ซอยบ้านนายจิรัฐฎ์) แชร์  
11 มิ.ย. 61ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.13 บ้านนาสนุ่น(ซอยบ้านนางจิตนา) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 27 รายการ
เปลี่ยนภาษา