นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 19,289 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองบัว-บ้านนาน้ำโครม หมู่ที่ 18,5

8 เมษายน 2563 124 ครั้ง วิลาวรรณ ขำยิ่งเกิด แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.769.70 KB ดาวน์โหลด
.2.78 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา