นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 215 คน

เยี่ยมชม 19,167 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านนาสนุ่น หมู่ที่ 1

30 พฤศจิกายน 2561 133 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาอิเล็กทรอ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ
ปร.4 ปร.5 ลานกีฬาม.1
แบบแปลนลานกีฬา ม.1

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.514.49 KB ดาวน์โหลด
.2.42 MB ดาวน์โหลด
.133.09 KB ดาวน์โหลด
.1.38 MB ดาวน์โหลด
.3.75 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา