นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 19,285 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้าหนองบัว

30 พฤศจิกายน 2561 142 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ
ประมาณการราคาและแบบแปลนงานก่อสร้าง

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.2.87 MB ดาวน์โหลด
.174.27 KB ดาวน์โหลด
.1.40 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา