เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 40 และ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารตำบล พ.ศ. 5237 เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2538
0.02s. 0.50MB