เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง จำนวน - แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 6 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง
ศาลเจ้า จำนวน จำนวน - แห่ง
มัสยิด จำนวน - แห่ง
โบสถ์ จำนวน - แห่ง


การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง – แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 5 แห่ง0.02s. 0.50MB