นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 222 คน

เยี่ยมชม 19,278 คน

สถานที่สำคัญ

ปรางค์ฤษี

7 มีนาคม 2562 97 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ชื่อสถานที่ : ปรางค์ฤษี

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านนาน้ำโครม ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล :จากการค้นพบคาดว่ามีอายุ หลายร้อยปี สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้น จากความเชื่อและแรงศัทธาของชาวบ้านในสมัยก่อน

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
.46.52 KB   แสดงภาพ
.74.61 KB   แสดงภาพ
.67.00 KB   แสดงภาพ
.52.85 KB   แสดงภาพ
.62.56 KB   แสดงภาพ
.62.74 KB   แสดงภาพ
.62.73 KB   แสดงภาพ
.49.02 KB   แสดงภาพ
.41.53 KB   แสดงภาพ
.46.43 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา