เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่สำหรับประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็น 4.4 เปอร์เซ็นต์การประปา

ประชาชนมีน้ำประชาใช้ อุปโภคอย่างทั่วถึง
0.01s. 0.50MB